NORDIC DOWNWIND SERIES 2022
Länk till anmälan: https://www.raceone.com/sv-se/race/5f9b1f9a-b89e-ec11-a22a-0003fff53a3b


REGLER FÖR STÅPADDLING / SUP I RACEONE

Regler kortfattat
Ståpaddling på SUP-bräda. Start och målgång sker på vattnet, inom en zon med en radie av 20 meter. En vändning efter halva sträckan, vilket innebär att exempelvis medvind i början, medför motvind tillbaka. Detta för att inte kunna planera en extra gynnsam bana utifrån vindförhållanden. I övrigt valfri ort. (Downwind-race kör 1 sträcka utan vändning). Mätning och registrering av sitt lopp på RaceOne.

Regler utförligt
Ståpaddling skall ske på SUP-brädor upp till 14 fot, drivna med enbladig paddel.

Tävlandes tidsförsök skall göras med leash (säkerhetskoppel till brädan). Resultat utförda utan leash godkänns ej.

För mätning och registrering kan du använda antingen RaceOne app eller annan enhet som exempelvis GPS-klocka, telefon etc.

Det är den tävlandes ansvar att kontrollera så att dess filer är möjliga att registrera.

Start sker stillastående på brädan i vattnet. Din startprocedur sker antingen med manuell aktivering av din enhets startknapp, eller genom programmerad nedräkning.

Målgång sker antingen med manuell aktivering av stoppknappen, eller genom programmerad nedräkning av tillryggalagd sträcka.

Den tillryggalagda sträckan får ej understiga den angivna deltävlingens längd.

Om den uppmätta sträckan körts längre än den angivna får man inte räkna av / räkna om slutresultatet. Dvs; det uppmätta resultatet mellan start och stopp, utan pausad mätning, gäller.

Man får lägga sin bana var man vill inom allmänt vatten.

Totalsträckan skall delas upp med en vändning till två liknande sträckor utan paus eller avbrott i tidmätningen. Start och mål sker på samma plats på vattnet inom en radie av 20 meter. (Gäller ej downwinds)

Exempel: 10 km race innebär paddling 5 km bort från start / mål-zonen, med vändning efter dessa 5 km och återfärd mot start / mål-zonen. (Det innebär att varje sträcka utgör 50% (50 / 50). En differentiering mellan sträckorna till max 45 / 55 godkänns. Exempel vid 10 km race: Ett objekt / annan farkost hindrar din rundning efter 5 km, och du behöver förlänga denna sträcka till 5,5 km. Återfärden reduceras då till 4,5 km. Målgången sker då i riktning mot start / mål-zoonen, men inträffar utanför. Detta godkänns. Vid större differens än 45 / 55 mellan de båda sträckorna godkänns inte racet.

Banan får läggas i valfri kompassriktning.

Downwind-race kör en sträcka. (Start skall ske stillastående på brädan i vattnet. Din startprocedur sker antingen med manuell aktivering av din enhets startknapp, eller genom programmerad nedräkning. Målgång sker antingen med manuell aktivering av stoppknappen, eller genom programmerad nedräkning av tillryggalagd sträcka).

Fair Race Policy
Paddling görs själv av den registrerade paddlaren.

Paddling skall ske utan drafting-hjälp. Dvs ingen draghjälp genom akter- eller sidovåg från annan paddlare eller annan farkost.

Data och GPS-filer som laddas upp skall vara korrekta och ej manipulerade på något vis.

Övrigt
Tips! Lägg gärna zonen för start och mål nära ett tydligt referensobjekt för att lättare hålla kursen mot målgång. Det kan vara en byggnad, brygga, naturobjekt eller kanske en boj.

Tips! Inspirera och peppa varandra genom att kommunicera och posta era race på våra kanaler.

Den tävlande ansvarar själv för sin säkerhet.

Reglerna kan komma att ändras och justeras under tävlingsperioden. Det är den tävlandes ansvar att själv uppdatera sig med senaste regelverk. All eventuell ny information postas på Facebook-sidan samt Ståpaddlas webbsida.

Frågor: info@stapaddla.se / 0730-487014