SVENSKA SUP-CERTIFIKATET

Startdatum för kommande utbildningar under 2023 lanseras inom kort!


Intresseanmälan: info@stapaddla.se
Begränsat antal deltagare till 8 st per period

Mer utförlig info i PDF-dokumentet nedan

- Välkommen till Ståpaddlas instruktörsutbildning för Stand Up Paddling / SUP.
Utbildningen riktar sig både till dig som vill skaffa en bred och solid grund för att introducera nya ståpaddlare till sporten, samt till dig som vill träna redan aktiva paddlare inom SUP.

SVENSKA SUP-CERTIFIKATET bygger på att behärska och förstå ståpaddlingens grundläggande principer, och att sedan kunna förmedla dessa på ett pedagogiskt, säkert och inspirerande sätt.

SVENSKA SUP-CERTIFIKATET är etablerat och utvecklat av Ståpaddla som är en fristående organisation vilken aktivt arbetat med utveckling av SUP sedan aktivitetens inträde som etablerad vattensport. Förutom att utveckla bräd- och paddlingsteknik, öka medvetandet kring säkerhet, så är organisationens mål att bredda och definiera sporten.
Med fristående menas att organisationen Ståpaddla är obunden till förbund eller sammanslutningar. På samma gång finns Ståpaddla och Svenska SUP Certifikatet som support för de föreningar, klubbar och förbund som aktivt vill utvecklas inom SUP. Samarbetet med olika aktörer inom sjösäkerhet och miljö är även en fundamental och betydelsefull organistationens arbete.

UTBILDNINGSMÅL 

Efter slutförd utbildning skall adepten ha en omfattande kunskap i:
  • Säkerhet
  • Paddlingsteknik
  • Pedagogik / kommunikation på land och vatten
  • Förståelse för olika typer av utrustning

Utbildningen leds av Pontus Ny tillsammans med Maria Cerboni, som gemensamt med en bred grupp av olika partners bildar ett team med specialkompetens inom flera olika områden av bräd- och vattensport, träning, rörelseanalys och utlärning. Alla med stort fokus på utvecklingen av SUP. Läs mer om om Pontus och Maria på sista sidan i det bifogade dokumentet.

Utförligare information om utbildningen och dess innehåll finns i informationsbladet nedan.

  • Totalpris: 11750:- inkl moms
  • Intresseanmälan eller frågor angående utbildningen med start 2022: info@stapaddla.se / 0730-487014
  • Informationsdokument nedan: