SVENSKA SUP-CERTIFIKATET

Steg 1 i Svenska SUP-Certifikatet 2024: ISA FWSUP

Datum 2024

 • Lördag 27 april - Söndag 28 april / 2024 / ISA FWSUP (Boka här)
 • Lördag 25 maj - Söndag 26 maj / 2024 / ISA FWSUP (Boka här)
 • Lördag 14 september - Söndag 15 september / 2024 / ISA FWSUP (Boka här)
 • Begränsat antal deltagare till 8 st per utbildningstillfälle

  Välkommen till Ståpaddlas instruktörsutbildningar för Stand Up Paddling / SUP. Utbildningarna riktar sig både till dig som vill skaffa en bred och solid grund för att introducera nya ståpaddlare till sporten, samt till dig som vill träna redan aktiva paddlare inom SUP.

  Svenska SUP-Certifikatet är etablerat och utvecklat tillsammans med Ståpaddlas organisation, vilka aktivt arbetat med utveckling av SUP sedan grenens inträde som etablerad vattensport.

  Förutom att utveckla bräd- och paddlingsteknik, öka medvetandet kring säkerhet, så är organisationens mål att bredda och definiera sporten.

  Svenska SUP Certifikatet arbetar också för att kunna ge support till de föreningar, klubbar och förbund som aktivt vill utvecklas inom SUP. Samarbetet med olika aktörer inom sjösäkerhet och miljö är även en fundamental och betydelsefull del organisationens arbete.


  UTBILDNINGSMÅL 

  Efter slutförd utbildning skall adepten ha en omfattande kunskap i:
  • Säkerhet
  • Paddlingsteknik
  • Din roll som coach
  • Pedagogik samt kommunikation på land och vatten
  • Planering av klasser och kurser
  • Förståelse för olika typer av utrustning

  Utbildningen leds av Pontus Ny tillsammans med Maria Cerboni, som gemensamt med en bred grupp av olika partners bildar ett team med specialkompetens inom flera olika områden av bräd- och vattensport, träning, rörelseanalys och utlärning. Alla med stort fokus på utvecklingen av SUP.