ISA Flat Water SUP / internationell instruktörsutbildning  2024

I denna utbildningen tränas du till att hålla säkra, pedagogiska och inspirerande nybörjarkurser i SUP, med fokus på paddling i skyddat och lugnt vatten. Utbildningen är uppbyggd av ISA:s grundläggande principer för vattensport, där kvalitet, utveckling och gemenskap är några av de bärande grundpelarna.

Kursen pågår under 2 dagar och blandar praktiska samt teoretiska moment. Därefter följer en period med 20 h individuell praktik inför certifiering.

International Surfing Association (ISA), som grundades 1964, är erkänt av Internationella Olympiska Kommittén som World Governing Authority for Surfing. ISA reglerar och definierar surfingsporter som: Shortboard, Longboard & Bodyboarding, Stand Up Paddle (SUP) Racing och Surfing, Para-Surfing, Bodysurfing, Wakesurfing och alla andra vågridningsaktiviteter på alla typer av vågor och på platt vatten med hjälp av vågridningsutrustning . ISA-medlemskapet innefattar surfande nationella federationer i 109 länder på fem kontinenter. Huvudkontoret ligger i La Jolla, Kalifornien (USA). 

isasurf.org

(English description of the course can be found at the bottom of this page)

Följande avsnitt är representerade i kursen ISA FWSUP

Block 1: Din roll som instruktör och coach

(Bland annat: egenskaper hos en bra coach, allmänna kunskaper inom SUP och dess olika grenar, etiska riktlinjer och uppförandekoder).

Block 2: Säkerhet och ditt ansvar för paddlaren eller gruppen

(Bland annat: riskanalys och riskhantering som innefattar väder, vatten, område, hälsotillstånd och utrustning).

Block 3: Utrustning för instegspaddlaren

(Bland annat: brädan, paddeln, klädsel, säkerhetskoppel / leash samt övrig säkerhetsutrustning).

Block 4: Utlärning och olika metoder inom coachning

(Bland annat: olika förklaringsmodeller, pedagogiska metoder, inkluderande och anpassad coachning samt).

Block 5: Färdighet och teknikutveckling

(Bland annat: komma upp och av brädan, knästående till stående paddling, paddlingsteknik samt olika svängar och riktningsförändringar).

Block 6: Planering av program

(Bland annat: hantera en grupp, planera och leverera lektioner, utvärdera och sammanställa lektioner och kurser).

Kunskapskrav för deltagande i utbildningen

 • Simkunnig. (Enligt definitionen: Simkunnig anses den som kan falla i vattnet, få huvudet under ytan och efter att åter ha tagit sig upp till ytan, kan simma 200 meter på djupt vatten varav 50 meter på rygg).
 • Grundläggande kunskap inom SUP. (Ta sig upp på brädan från djupt vatten, kunna paddla obehindrat i upp till måttlig vind (ca 8 m/s) med viss sjögång, samt att behärska någon form av sväng).

Krav för godkänd certifiering

 • Delaktig vid alla tränings- och säkerhetsmoment med godkänt deltagande.
 • Inlämnade textuppgifter korrekt utförda.
 • Uppvisande av dokument för genomförd HLR-utbildning. (HLR-utbildningen bekostas själv och kan göras innan eller efter kursens avslut på egen ort. Alternativt uppvisa tidigare dokumentation av genomförd utbildning).
 • 20 h redovisad praktik. (Kan göras på egen ort och redovisas via vårt digitala system genom video, bild och text).

Ingår

 • Lån av kvalitets-SUP (ej uppblåsbar) samt kompositpaddel under kursdagarna.
 • 1 års medlemskap i International Surfing Association (ISA) vid certifiering. Därefter årlig förnyelse på 100 US dollar för att fortsatt presenteras som ISA certifierad instruktör.
 • Möjligt att låna våtdräkt och våtskor. (Anmäl detta isåfall innan).
 • Kursmaterial / arbetsmaterial i text och bildform.
 • Övningsbank med länkar till digitalt material.


Pris: 5870:-

Bokningsbara datum nedan

Datum 2024
 • Lördag 27 april - Söndag 28 april / 2024 / ISA FWSUP / Slutförd
 • Lördag 25 maj - Söndag 26 maj / 2024 / ISA FWSUP / Slutförd
 • Lördag 14 september - Söndag 15 september / 2024 / ISA FWSUP (Boka här
Gottskär, Ståpaddla Center, Sweden

Kursledare

Pontus Ny, ISA Open Water SUP instructor / ISA Flat Water SUP instructor, Coach Swedish SUP Certificate 

Maria Cerboni, ISA Flat Water SUP instructor, Coach Swedish SUP Certificate


Ansökan och frågor via formuläret nedan:

English version

ISA Flat Water SUP / INSTRUCTOR COURSE 

This course is designed to teach participants how to conduct a safe, fun and effective lesson for a beginner SUP student in Flat Water environments.

Coaching principals and techniques covered include:


Module 1 - The Role of the Coach

(Qualities of a Good Coach, General SUP knowledge In the community, The coaching Code of Ethics)

Module 2 - Safety of the Paddler in your Care

( Risk management, Lesson risk register and hazards; Weather & Water, Lesson Venue, Human, Equipment)

Module 3 - Equipment for the Beginning SUP student

(Boards, Paddles, Wetsuits, Leaches, Safety Equipment)


Module 4 - Coaching Methods

(Coaching Methods, Inclusive Coaching, The Essence of Coaching)


Module 5 - Skill Development

(1 Mounting the board, 2 Paddle kneeling, 3 Standing and paddling forward, 4 Paddling the SUP, 5 Turning left and right and step back turns, 6 Dismount)


Module 6 - Program Planning

(Managing Groups. Workshop 1: Planning the Lesson. Practical Session 2: Delivering the Planned Lesson. Practical Session 3: Demonstrate Basic SUP Skills. Workshop 2: Assessing Lesson Delivery)


STEPS TO SUP FLAT WATER COACHING QUALIFICATION

 • Attend the entire 2 day course.
 • Successfully complete the assessments: Venue Analysis, Lesson Plan, Lesson Delivery, SUP Skills Test.
 • Hold a current First Aid Certificate / CPR.
 • Complete 20 SUP coaching hours with a National Federation / ISA affiliated SUP school.
 • Submit all paperwork to your ISA Course Organiser / Course Presenter for processing.

PRIOR KNOWLEDGE REQUIREMENTS TO PARTICIPATE IN THE COURSE
Able to swim. (According to the definition: Anyone who can fall into the water, get their head under the surface and, after resurfacing, can swim 200 meters in deep water, of which 50 meters on their back). Basic knowledge in SUP. (Get on the board from deep water, be able to paddle unhindered in up to moderate wind (approx. 8 m/s) with some swell, and to master some form of turn).

Whats included?
Loan of quality SUP (non-inflatable) + loan of quality composite paddle during the course days.
1 year membership in the International Surfing Association (ISA) upon certification. After that annual renewal of 100 US dollars to continue to be presented as an ISA certified instructor.
Possible to borrow a wet suit and wet shoes. (Report this if necessary before).
Course material / work material in text and image form.
Exercise bank with links to digital material.
The course is held in English + Swedish.

Price: 5870:- SEK


Dates 2024
 • Saturday 27 april - Sunday 28 april / 2024 / ISA FWSUP (Booking here)
 • Saturday 25 maj - Sunday 26 maj / 2024 / ISA FWSUP (Booking here)
 • Saturday 14 september - Sunday 15 september / 2024 / ISA FWSUP (Booking here)
Address: Gottskär, Ståpaddla Center, Sweden
isasurf.org